Vápno, cement, ekologie - 2018

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Jaromír Manhart
Odpadové hospodářství ČR a nový balíček EU
Ing. Petr Havelka
Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst
Ing. Milan Tomášek
Patnáct let výroby tuhých alternativních paliv
Aleš Bednář
Řešení skladování alternativních paliv a výrobních surovin
Gianpaolo Gotti
Koncept TurNOx®: Integrované řešení snížení emisí NOx pro vápence
Viktorija Vasylenkova
Nová úroveň kvality mlecích těles
Ing. Michal Ondráček
Vlastnosti železnatých a vápenatých síranů pro cementářský průmysl
Ing. Jan Tůma
Implementace EU ETS pro 4. obchodovací období 2021-2030
Martin Konarsky
Digitalizace výrobních procesů
Ing. Ivan Lukačevič
Ozubené věnce SEW-EURODRIVE
Ing. Jaroslav Kolejka
Moderní metody termické analýzy pro cementové směsi a životní prostředí
Milan Vích
Integrovaná řešení pro inovace v cementárnách
Ing. Vladimír Macourek
Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách
Ing. Tomáš Táborský
Amoniak – stanovení obsahu amonných iontů v popílku a energosádrovci
Ing. Vladimír Veselý
Čpavek – názor betonářů
Ing. Pavel Bartejs
BOZP – zajišťování pohonů, médií, energií
Ing. Martin Macháček
Bezpečnostní zábradlí kolem plnicích míst
Ing. Marie Tichá
Posuzování životního cyklu „Českého cementu“
Mgr. Barbora Vlasatá
EPD – nástroj k plnění nových požadavků na stavební výrobky
Ing. Michal Rejzek
Kontinuální měření rtuti
MUDr. František Kožíšek
Současný stav a další směřování systému hygienických požadavků na cementové materiály pro styk s pitnou vodou v rámci EU a v ČR
Vojtěch Máca
Oceňování (a modelování) environmentálních přínosů ze snížení emisí vzdušných polutantů
Richard Posner, Ing. Vítězslav Votruba
Redukce prašnosti a snižování emisí na otevřených plochách
Ing. Jiří Drcman
Filtrační systémy firmy SCHEUCH
Jan Toul
Vybrané mechanické, fyzikální a chemické rozbory v cementářské laboratoři