Vítáme vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

Aktuality

Mezinárodní kongres „International Congress on the Chemistry of Cement“

In 2015 during last congress in Beijing, the Czech Republic was entrusted with the organization of the“15th International Congress on the Chemistry of Cement“. The organizing team represented by the Research Institute of Binding Materials Prague, by the Czech Cement Association and the Guarant International Agency prepare this congress in the term of 16th – 20thSeptember 2019 to Prague. Please keep watching the congress websites www.iccc2019.org, the actual information will be published on due time.

international-congress-on-the-chemistry-of-cement

Konference s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2020

Další v pořadí 8. konference Betonové vozovky 2020 se koná dne 5. listopadu 2020 v hotelu Aquapalace Průhonice.

Konferenci s mezinárodní účastí pořádají společnosti STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu České republiky, EUROVIA CS, a.s. a Metrostav a.s. Organizačně ji zajišťuje Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Záštitu nad konferencí přijalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Více na stránkách www.betonovevozovky.cz.

P9228823

Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR

Emise a oprávněnost emisních limitů jsou nejčastěji diskutovanou problematikou při výrobě cementu a používání všech druhů klasických základních i alternativních paliv či odpadů. A také, jaký je jejich reálný obsah ve spalinách či spíše v odpadním plynu z technologie výroby cementu. Často zaznívají pochyby, zda jsou emisní limity dodrženy a pokud ano, zda limity samy nejsou účelově upraveny tak, aby je daná cementárna byla schopna dodržet. Bývá zpochybňována nikoliv jejich legalita, tj. že stanovené emisní limity jsou v souladu s evropskou i národní legislativou, ale pojem legitimity, tj. že nejsou v souladu se zájmem žít ve zdravém a nezhoršujícím se životním prostředí.

Pravda je zcela opačná – emisní limity byly v celé Evropě zvoleny tak, aby přísně usměrňovaly výrobní jednotky a vedly je k minimalizaci znečišťování. Svaz výrobců cementu ČR nespolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. zpracoval porovnání emisních limitů stanovených jak národní legislativou, tak Závěry o BAT, které jsou závazné i pro ostatní evropské země a které jsou obsaženy v integrovaných povoleních pro jednotlivé cementárny, pokud pro ně nebyly stanoveny limity ještě přísnější. V dokumentu je uvedena historie a současnost zkušeností s využíváním klasických a alternativních paliv, ale zejména opatření cementáren k plnění platných emisních limitů pro využívání odpadů. Hlavním cílem textů bylo porovnat skutečné emise z cementáren s ostatními zdroji znečištění, zejména energetického a komunálního charakteru.

prinos-cementaren-k-cistote-ovzdusi-v-cr