Vítáme vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

Aktuality

Beton a architektura 2017

Historicky vzato – čtvrtý ročník – není zase až tak moc. Ale obráceně – čtvrtý ročník – to je vlastně osm let. Osm let v životě univerzity nebo výzkumného ústavu také není až tak dlouhá doba. Vlastně ani osm let v životě betonového díla není vůbec nic. Ale osm let v životě studenta, mladého začínajícího architekta je strašně dlouhá doba. Za tu dobu se zdokonalí v návrzích, projektech, vlastnostech jednotlivých stavebních materiálů, pochytí něco ze statiky (snad aby to vlastní dílo se jen nakláněno, ale nespadlo – vždyť, kdy by nechtěl postavit druhou šikmou věž v Pizze) – v Číně je jich určitě už několik v kopii. A dozraje v počínajícího architekta.

Tady je někde základ toho, proč se vlastně tři organizátoři – Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Výzkumný ústav maltovin Praha a Svaz výrobců cementu ČR kolem roku 2010 domluvili a zkusili připravit pro studenty soutěž – od roku 2011 nejprve brněnskou, a tu poslední i celostátní – která by jim ukázala architektonické a stavební možnosti betonu.

Je celkem jasné, že beton je multikomponentní stavební materiál a může být vidět zvně stavby, ale také uschován v interiéru, lze na něj graficky působit a pohledově přizpůsobovat anebo jen využít jeho hlavní materiálové vlastnosti – trvanlivosti. Vlastně, to je ono, kdo by si nepřál vytvořit dílo, které vydrží přes sto roků.

Ať již si studenti – budoucí architekti – vyberou jako oblíbený jakýkoliv stavební materiálů nebo ať budoucí zadavatel nového díla bude požadovat jako dominantní jiný stavební materiál než beton, po těchto soutěžních zkušenostech u architektů navždy zůstanou znalosti o daných vlastnostech a potenciální kráse betonu.

Není snadné pro studenty vybrat vhodné okruhy díla, které by v jednotlivých etapách svého pobytu na alma mater zvládli. Proto byla volena témata snazší pro ty začínající a témata možná obtížnější pro ty, kteří se snaží a chtějí rozmáchnout a navrhnout dílo, které zaujme. Předložený návrh pak může být láska na první pohled anebo až na třetí, kdy zadavatel – v našem případě porota, objevuje krásu díla krůček po krůčku. V budoucnu bude architekt spolupracovat se stavitelem, projektantem a zadavatelem, a musí to být jeden sladěný orchestr.

Není tady třeba popisovat témata, počet účastníků či členů poroty – vše bude jednou zapomenuto. Budoucí architekt, dnešní student si ale vždycky bude pamatovat, že se nějaké soutěžní akce zúčastnil, možná i získal nějakou cenu, ale hlavně neocenitelné zkušenosti.

A studenti se se svěřenými tématy skutečně poprali. Nebylo špatných návrhů. Když se podíváte do tohoto katalogu, uvidíte jistě návrhy méně nebo více propracované, ale ne špatné. Všechny měly svoji úroveň danou zkušeností a zralostí studenta. Na tom je třeba stavět, rozvíjet se a zdokonalovat.

Z pohledu dvou cementářských organizátorů a sponzorů určitě poděkování vedení fakulty, a to je třeba zdůraznit doc.Ing. Monice Petříčkové, Ph.D., která jsouc napůl architekt a napůl stavař, vdechla letošnímu kolu soutěže nejen řád a lad, ale zejména náboj a přitáhla studenty  k účasti.

Přejeme studentům hodně úspěchu v budoucí praxi a tento katalog si určitě uschovejte, co když je v něm budoucí Kotěra ….

Ing. Stanislava Rollová
Výzkumný ústav maltovin Praha
Ing. Jan Gemrich
Svaz výrobců cementu ČR

Mezinárodní kongres „International Congress on the Chemistry of Cement“

In 2015 during last congress in Beijing, the Czech Republic was entrusted with the organization of the“15th International Congress on the Chemistry of Cement“. The organizing team represented by the Research Institute of Binding Materials Prague, by the Czech Cement Association and the Guarant International Agency prepare this congress in the term of 16th – 20thSeptember 2019 to Prague. Please keep watching the congress websites www.iccc2019.org, the actual information will be published on due time.

international-congress-on-the-chemistry-of-cement

Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR

Emise a oprávněnost emisních limitů jsou nejčastěji diskutovanou problematikou při výrobě cementu a používání všech druhů klasických základních i alternativních paliv či odpadů. A také, jaký je jejich reálný obsah ve spalinách či spíše v odpadním plynu z technologie výroby cementu. Často zaznívají pochyby, zda jsou emisní limity dodrženy a pokud ano, zda limity samy nejsou účelově upraveny tak, aby je daná cementárna byla schopna dodržet. Bývá zpochybňována nikoliv jejich legalita, tj. že stanovené emisní limity jsou v souladu s evropskou i národní legislativou, ale pojem legitimity, tj. že nejsou v souladu se zájmem žít ve zdravém a nezhoršujícím se životním prostředí.

Pravda je zcela opačná – emisní limity byly v celé Evropě zvoleny tak, aby přísně usměrňovaly výrobní jednotky a vedly je k minimalizaci znečišťování. Svaz výrobců cementu ČR nespolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. zpracoval porovnání emisních limitů stanovených jak národní legislativou, tak Závěry o BAT, které jsou závazné i pro ostatní evropské země a které jsou obsaženy v integrovaných povoleních pro jednotlivé cementárny, pokud pro ně nebyly stanoveny limity ještě přísnější. V dokumentu je uvedena historie a současnost zkušeností s využíváním klasických a alternativních paliv, ale zejména opatření cementáren k plnění platných emisních limitů pro využívání odpadů. Hlavním cílem textů bylo porovnat skutečné emise z cementáren s ostatními zdroji znečištění, zejména energetického a komunálního charakteru.

prinos-cementaren-k-cistote-ovzdusi-v-cr