Vítáme vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

Aktuality

Virtuální konference s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2020

8. konference Betonové vozovky 2020 byla vysílána z virtuálního studia dne 5. listopadu 2020. Konferenci s mezinárodní účastí pořádaly společnosti STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu České republiky a EUROVIA CS. Konferenci organizačně zabezpečil Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o se záštitou Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Mezinárodní kongres „International Congress on the Chemistry of Cement 2019 Prague“

The 15th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) was held 16.-20. September 2019 enriched for students with 4 pre-congress courses. The Congress, which is unique in its focus, was attended by almost 670 participants, recorded 23 keynote lectures, more than 220 regular presentations and more than 170 posters. The biggest interest was from China, Germany, Japan, France and the US. Representation from the Czech Republic was also significant. The main keynote papers are published in Cement and Concrete Research.

Přínos cementáren k čistotě ovzduší v ČR

Emise a oprávněnost emisních limitů jsou nejčastěji diskutovanou problematikou při výrobě cementu a používání všech druhů klasických základních i alternativních paliv či odpadů. A také, jaký je jejich reálný obsah ve spalinách či spíše v odpadním plynu z technologie výroby cementu. Často zaznívají pochyby, zda jsou emisní limity dodrženy a pokud ano, zda limity samy nejsou účelově upraveny tak, aby je daná cementárna byla schopna dodržet. Bývá zpochybňována nikoliv jejich legalita, tj. že stanovené emisní limity jsou v souladu s evropskou i národní legislativou, ale pojem legitimity, tj. že nejsou v souladu se zájmem žít ve zdravém a nezhoršujícím se životním prostředí.

Pravda je zcela opačná – emisní limity byly v celé Evropě zvoleny tak, aby přísně usměrňovaly výrobní jednotky a vedly je k minimalizaci znečišťování. Svaz výrobců cementu ČR nespolupráci s Výzkumným ústavem maltovin Praha s.r.o. zpracoval porovnání emisních limitů stanovených jak národní legislativou, tak Závěry o BAT, které jsou závazné i pro ostatní evropské země a které jsou obsaženy v integrovaných povoleních pro jednotlivé cementárny, pokud pro ně nebyly stanoveny limity ještě přísnější. V dokumentu je uvedena historie a současnost zkušeností s využíváním klasických a alternativních paliv, ale zejména opatření cementáren k plnění platných emisních limitů pro využívání odpadů. Hlavním cílem textů bylo porovnat skutečné emise z cementáren s ostatními zdroji znečištění, zejména energetického a komunálního charakteru.

prinos-cementaren-k-cistote-ovzdusi-v-cr