Vápno, cement, ekologie - 2008

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Dominik Gazdič, prof. Ing. Marcela Fridrichová CSc., Ing. Jan Novák
Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva
Ing. Helena Hnilicová
Emise PM10 a jejich zdroje
Ing. Jan Gemrich
Respirabilní krystalický křemík při výrobě cementu a malt. Nařízení, Směrnice nebo Dobrovolná dohoda. Regulation, Directive or Voluntary Agreement.
Ing. Jiří Jungmann
Problematika výskytu emisí SO2 a TOC ve vzdušině při výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských paliv a v režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů
Emise SOx a TOC [0,13 MB, pdf]
Emise SOx a TOC [1,30 MB, ppt]
Ing. Jiří Lerch
Zkušenosti s bypassem plynů pecní linky. Českomoravský cement a.s., nást. spol., závod Mokrá.
Prezentace Bypass Mokrá [8,90 MB, ppt]
Ing. Karel Lang, CSc., Ing. David Tesař, Emil Polišenský
Vliv technologických změn na konstrukci žáruvzdorné vyzdívky
Přednáška Vyzdívky [1,21 MB, pdf]
Prezentace Vyzdívky [1,55 MB, ppt]
Ing. Lukáš Peřka
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008
Přednáška Normalizace [0,14 MB, pdf]
Prezentace Normalizace [0,16 MB, ppt]
Ing. Libor Prokopec
Výroba vápna v podmínkách EU ETS
Ing. Miloš Cikrt
Bilance využití vápenců v našem hospodářství
Přednáška Vápence [0,11 MB, pdf]
Prezentace Vápence [0,20 MB, ppt]
Miroslav Novák
Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky. Zkušenosti s bypassy pecních linek v cementárně Radotín.
Ing. Radomil Kadlec
Plynový bypass po čtyřech letech provozu v Cement HRANICE a.s.
Ing. Radovan Nečas, Ing. Jiří Junek, Ing. Dana Kubátová, Ing. Vladimír Těhník
Sledování vlivu režimu výpalu speciálního vápna na vlastnosti produktu
Ing. Vlastimil Holas
Instalace bypassu – květen 2007
Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová
Vápenec jako základní kámen maltovin
Přednáška Vápence [0,16 MB, pdf]
Prezentace Vápence [40,15 MB, ppt]