Vápno, cement, ekologie - 2012

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Pavel Malinský
Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková CSc.
Několik poznámek k alternativním pojivům
Ing. Miloš Cikrt
50 let výměníků tepla a nové aplikace
Mgr. Radomír Bubík
Soudobé technologie na efektivní spoluspalování alternativních paliv, bypassy
Ing. Ivan Lukačevič
Použití průmyslových převodovek při modernizaci pohonů strojních zařízení
Ing. Jan Tůma
EU ETS po roce 2012
EU ETS po roce 2012 [0,22 MB, pdf]
Ing. Helena Hůlová
Monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů – změny od r. 2013
p. Michal Reinisch
Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot
Ing. Petr Hrbek
140 let výrovy vápna ve Vitošově 1872 - 2012
Ing. Lukáš Peřka
Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení vápna v České republice
Ing. Iva Doležalová, Ph.D.
Modifikace vlastností páleného vápna
Ing. Lenka Schwarzerová, Ph.D., Ing. Radovan Nečas, Ing. Iva Doležalová, Ph.D.
Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší