Vápno, cement, ekologie - 2011

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková CSc.
Několik dat z historie výroby a užití stavebních pojiv
Ing. Pavel Malinský
Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010
Ing. Jan Tůma
EU ETS po roce 2012
EU ETS po roce 2012 [0,31 MB, pdf]
Ing. Jiří Jungmann
Snižování emisí skleníkových plynů využíváním směsných pojiv
Ing. Jan Gemrich
Směrnice o průmyslových emisích, novelizace zákona o integrované prevenci, „novelizace zákona o ochraně ovzduší"
Ing. Miroslav Florián
Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva, uvádění na trh v ČR
Ing. Lukáš Peřka
Vývoj odbytu a sortimentní rozdělení mletých vápenců v České republice
Ing. Ladislav Vitoul, Antonín Kocián, Ing. Alice Kutálková
98 let výroby velmi jemně mletých vápenců ve vápence Vitoul s.r.o.
Ing. Ivan Lukačevič
Průmyslové převodovky SEW Eurodrive
Ing. Jiří Chalabala
Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí
Ing. Karel Lang, CSc.
P-D Refractories CZ - význačný partner pro výrobce vápna a cementu
Ing. Tomáš Táborský
Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu – další možnosti řešení
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2011
Ing. Lukáš Peřka
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 pro cementářský průmysl
Ing. Ondřej Matějka
Samočisticí a smog redukující povrchy staveb s technologií TX Active
Mgr. Martin Boháč, RNDr. Theodor Staněk
Cementové směsi s TiO2 pro GRC kompozit
Ing. Jiří Drcman
Industrial Minerals Division Presentation
Ing. Šárka Klimešová
Trvanlivost a hygienická a ekologická bezpečnost stabilizátorů vyráběných z druhotných energetických surovin určených pro podpůrné dopravní využití v lokalitách ochranných pásem pitné vody
Ing. Jana Stachová, Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc, Ing. Dominik Gazdič Ph.D, ing. Karel Dvořák Ph.D
Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku
Ing. Tomáš Opravil, PhD.
Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
RNDr. Theodor Staněk Ph.D., Mgr. Martin Boháč, Vladimír Persaň, Petr Urbánek
Příprava a vlastnosti cementů s vápencem
Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas
Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích