Vápno, cement, ekologie - 2014

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Pavla Rovnaníková
Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem
Martin Klein
Mletí silikátových surovin
Jiří Ryšánek
Mletí a drcení suroviny v Radotíně
Karel Magrla
Příprava suroviny v Cement Hranice a.s.
Jaroslav Brzobohatý
Mlýnice vápenců - VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Libor Prokopec
Optimalizace těžby a zpracování vápence
Josef Jurák
Používané drtiče ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
Ladislav Kolařík
Mletí a drcení surovin v závodě HASIT
Antonín Kocián
VÁPENKA VITOUL s.r.o.
VÁPENKA VITOUL s.r.o. [1,26 MB, pdf]
Roman Janovský
Dopravní systémy DSD Dostál
Ľubomír Ježo
Prediktívny spôsob vyhodnocovania a kvantifikácia aktivity mletej granulovanej vysokopecnej trosky
Pavel Gadas
Legislativní aspekty využívání alternativních paliv
Kateřina Jiroušková
Principy zpracování bezpečnostních listů na alternativní paliva podle CLP a REACH
Jan Gemrich
Evropská standardizace tuhých alternativních paliv
Milan Tomášek
Výroba TAP jednostupňovou technologií
Petr Bielan
Výroba paliv z odpadů
Výroba paliv z odpadů [0,09 MB, pdf]
Miroslav Novák
Technologie Lindner na výrobu tuhých alternativních paliv
Aleš Bednář
Komplexní technologická řešení skladování, dopravy a dávkování alternativních paliv
Leoš Voleský
Systémy pro skladování a dopravu alternativních paliv
Jiří Drcman
Ventilation and Environmental Technology for Industrial Production Processes