Vápno, cement, ekologie - 2017

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Jan Tůma
Revize systému EU ETS pro 4. obchodovací období
Mgr. Dušan Vácha
Systém akreditace ověřovatelů výkazů emisí GHG – legislativní a normativní požadavky a jejich praktické naplnění
Ing. Libor Prokopec
Názory vápenického a cementářského průmyslu na vývoj přípravy reformy EU ETS po roce 2020
Ing. Jan Gemrich
EU ETS 2020 a pohlcování oxidu uhličitého v procesu karbonatace cementu v betonu
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Aktuality z oblasti integrované prevence
Ing. Jaroslav Faltus
Technologie pro cementárny a vápenky – dopravní systémy paliva, popílku, míchací centra
Milan Maciga
Vyzdívkové materiály – antikorozní ochrana, úspora energie
Ing. Jan Bohuněk
Aplikace dvouvrstvé vyzdívky v kalcinačním pásmu rotační pece v cementárně Radotín
Ing. Zdeněk Šlossar
Prodloužení životnosti vyzdívek šachtových souproudých regenerativních pecí na výpal vápna typu Maerz
Ing. Martin Konársky
Revolúcia v mletí
Revolúcia v mletí [5,00 MB, pdf]
Ing. Martin Pavliska
Nové trendy v technologiích chlazení a kondicionování spalin
Miroslav Krejčíř
Odsávání a filtrace vzduchu v cementárnách a vápenkách
Ing. Jan Moša
Řešení toku sypkých materiálů v silech a akustické čištění
Úvod k exkurzi
Cementárna Prachovice CZECH REPUBLIC, s.r.o., CEMEX Cement, k.s.
František Dvořák, MBA
EcoWasteEnergy s.r.o.
EcoWasteEnergy s.r.o. [1,30 MB, pdf]
Ing. Jan Aulehla
QCX/BlendExpert™ – Nadstandartní kontrola chemického složení pro průmysl cementu
Ing. Jakub Achrer
Legislativní změny v zákoně o ochraně ovzduší a emisní vyhlášce
Ing. Ivan Šifta, Pavel Dyba
Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření Siemens Process Analytics – Řešení pro cementárny
Ing. Jiří Jungmann
Emise NH3 při výrobě cementu
Ing. Jaroslav Bureš, CSc.
Hodnocení mikrostruktury vápenců a vztah mikrostruktury vápence na průběh výpalu
Ing. Michal Rejzek
Hot-wet analyzátory pro emisní a procesní měření
Ing. Tomáš Táborský
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty
Aleš Bednář
Diagnostika a průběh údržby automatických jeřábů
Ing. Šárka Klimešová
Statistika v laboratorní praxi, statistika malých souborů dat
Ing. Jiří Drcman
Technologie SCHEUCH GmbH pro naplnění očekávaných limitů emisí
Ing. Leoš Voleský
Flexibilní systémy dávkování alternativních paliv