Vápno, cement, ekologie - 2009

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Petr Tlamicha
Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna
RNDr. Richard Nouza, CSc.
Koncepční problémy českého horního práva
Ing. Pavel Prantl
Průmyslové filtry v cementárenském průmyslu
Ing. Jiří Drcman
Odprašovací technologie Scheuech
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
Konzervace severního průčelí hradu Pernštejna
Ing. Miloš Cikrt
BAT 2009
Přednáška BAT 2009 [0,04 MB, pdf]
Prezentace BAT 2009 [0,05 MB, pdf]
Ing. Stanislava Rollová
Environmental Product Declaration
Ing. Šárka Klimešová
REACH a GHS
Přednáška REACH a GHS [0,02 MB, pdf]
Prezentace REACH a GHS [0,44 MB, pdf]
Ing. Lukáš Peřka
Normalizace 2009
Ing. Ondřej Boreš
Navrhované změny v legislativě změny klimatu
Ing. Vladimír Těhník
Vliv různých složek na hydratační teplo směsných cementů
Ing. Radovan Nečas
Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců