Vápno, cement, ekologie - 2003

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Jiří Jungmann
Zákon 86/2002 Sb. - O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
RNDr.Jan Pretel, CSc.
přednáška
Ing. Jiří Lahovský, CSc.
přednáška
p. Vladimír Škorpík
Měření emisí POPs - možnosti a praxe