Vápno, cement, ekologie - 2004

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Jan Gemrich
Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů
Ing. Šárka Klimešová a Ing. Lukáš Peřka
Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chromu CrVI v cementu a přípravcích obsahující cement
Ing. Tomáš Chmelík
Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů České republice a návrh Národního alokačního plánu.