Vápno, cement, ekologie - 2016

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Lukáš Peřka
International Congress on the Chemistry of Cement
Ing. Stanislava Rollová
Mezinárodní konference BETONOVÉ VOZOVKY 2016
Ing. Jan Tůma
EU ETS – návrhy revize, alternativy a pozice ČR
Mgr. Eva Hejralová
Problematika biomasy v rámci monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů
Ing. Jan Velíšek, Ing. Kristýna Thonová
Zkušenosti z verifikace skleníkových plynů ve vápenickém a cementářském průmyslu
Ing. Kateřina Jiroušková
Tuhá alternativní paliva – stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440
Ing. Šárka Klimešová
Tuhá alternativní paliva – validace metody pro stanovení obsahu biomasy podle ČSN EN 15 440
Miroslav Krejčíř
Odprašování linky pro výrobu vápenného hydrátu
Ing. Jaroslav Faltus
Skladování a doprava biomasy peletek
Aleš Bednář
Manipulace a skladování tuhých alternativních paliv, doprava sypkých hmot
Ing. Jiří Svoboda
Technika pro měření skleníkových plynů
Ing. Jiří Jungmann
Redukce NOx a úniky NH3
Redukce NOx a úniky NH3 [10,22 MB, pdf]
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
Využívání popílků po zavedení SNCR
Mgr. Pavel Jiroš
Analytická řešení potřeb laboratoří v cementárenském průmyslu
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
Správnost a přesnost rtg-difrakčních analýz Rietveldovou metodou a automatizace fázových analýz v cementárnách
Ing. Tomáš Táborský
Vylepšování geomechanických vlastností zemin vápnem
Ondřich Pavel DiS.
Systémy potlačení prašnosti
Ing. Jiří Drcman
Innovative Technologies for NOx and CO – Reduction