Vápno, cement, ekologie - 2022

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Novela směrnice o průmyslových emisích
Mgr. Petra Urbanová
Aktuální novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství
Aleš Bednář
Technologická řešení pro zpracování a využití nejen alternativních paliv
Ing. Jan Tůma
Technologie BEUMER pro dopravu a dávkování alternativních paliv
Ing. Tomáš Seidl
Snižování nákladů na spotřebu všech druhů energií, snižování uhlíkové stopy
Ing. Vladimír Veselý
Zatopené mosty na vodním díle Švihov
Miroslav Krejčíř
Realizace průmyslového odsávání v oblasti výroby vápna a cementu
Ing. Michal Rejzek
Analýza plynu v procesu spalování v rotační peci
Ing. Jiří Vondál, Ph.D.
Praktické ukázky využití simulací v cementárenství
Ing. Petr Havelka
Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů
Tomáš Korostenský
Role fotovoltaiky při snižování cen energie pro průmysl
Ing. Martin Janča
Monitorování iontové mobility sodíku a draslíku cementovou matricí za účelem stanovení citlivosti vzniku ASR
Ing. Kateřina Jiroušková
Hodnocení vlivu obsahu strusky v cementu na riziko vzniku alkalicko-křemičité reakce
Ing. Šárka Klimešová
Porovnání metodik vyluhování požadovaných parametrů z materiálů obsahujících cement pro styk s pitnou vodou