Vápno, cement, ekologie - 2015

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Jan Gemrich
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
František Ševčík
Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona
Jan Slavík
Aktuální otázky v oblasti integrované prevence
Roman Snop
Současný stav využitelnosti energetických produktů v ČR - kvalita, budoucnost, disponibilita
Jiří Jungmann
Omezování emisí rtuti v legislativě
Jan Gemrich
Rtuť v cementářském výrobním procesu
Vladimír Škorpík
Měření rtuti - praktické zkušenosti autorizované měřicí skupiny
Jiří Svoboda
Systém průběžného monitorování rtuti systémem GASMET-AFRISO
Wolfram Zschiesche
Systém manipulace s alternativním palivem
Tomáš Helan, Martin Žilka
Labtech - měřicí přístroje a laboratoře
Ľubomír Ježo
Kalorimetrický způsob vyhodnocování a kvantifikace aktivity mleté granulované vysokopecní strusky
Jiří Drcman
Innovative Technologies for NOx- and CO- Reduction
Roman Janovský
Rekonstrukce palivových systémů šachtových pecí na výpal vápna
Jiří Jungmann
Emisní výstupy NOx z pecí Maerz
Gianpaolo Gotti
Cimprogetti Kilns and Firing Systems operating results - Environmental friendly solutions with ALTERNATIVE-FUELS
Tomáš Táborský
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty