Vápno, cement, ekologie - 2010

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Pavel Malinský
Informace o vývoji výroby silikátových stavebních materiálů v České republice
Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Mgr. Eva Bauerová
Novinky z integrované prevence – vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise
Ing. Slavomír Janků
IPPC – Legislativa, praxe, vize
Ing. Alena Kaucová
Lafarge Cement a.s., a IPPC
Ing. Roman Michalčík
Spalovací zkouška v podmínkách IPPC
Ing. Libor Prokopec
IPPC – Legislativa, praxe, vize
Ing. Tomáš Táborský
Omezení vzniku křemičitoalkalické reakce kameniva v betonu
Ing. Lukáš Peřka
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2010
Ing. Šárka Klimešová
Nařízení REACH a CLP (GHS) klasifikace, označování a balení
Ing. Radovan Nečas, Mgr. Miroslav Hroza
Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními vlastnostmi vápenců
Ing. Karel Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc., doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc., Jana Stachová
Využití fluidních popílků při výrobě cementu
RNDr. Theodor Staněk, Ph.D., RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Možnosti eliminace negativního vlivu P2O5 na tvorbu portlandského slínku