Vápno, cement, ekologie - 2005

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

Ing. Pavel Procházka
Evropská unie a životní prostředí
Bc. Jaroslav Suchý
Obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice – aktuální situace a výhled do budoucna
Přednáška Bc. Suchého [1,50 MB, ppt]
Ing. Hana Svobodová
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice
Ing. Jiří Jungmann
IPPC v cementářském a vápenickém průmyslu – teorie, skutečnost, novela
Ing. Vladivoj Tomek
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005
Ing. Lukáš Peřka
Výsledky připomínkového řízení – enquiry 2005
Prezentace Ing. Peřky… [1,17 MB, ppt]
Ing. Jan Gemrich
Revize dokumentu BREF
Ing. Milena Paříková
Sochařské sympozium v betonu
Ing. Martina Minaříková, Ph. D.
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech
RNDr. Theodor Staněk
Vliv netradičních surovin na výpal Portlandského slínku