Členové svazu

Členské organizace svazu

Českomoravský cement, a.s.

www.cmcem.cz

Předseda představenstva a.s.:
Ing. Karel Chuděj
Počet závodů: 3

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

www.cemex.cz

Představitel člena svazu:
Ing. Petr Čechlovský
Počet závodů: 1

Holcim (Česko) a.s.

www.holcim.cz

Předseda představenstva, a.s.:
p. Miroslav Kratochvíl
Počet závodů: 1

Cement Hranice, a.s.

www.cement.cz

Člen představenstva, a.s.:
Ing. Roman Michalčík
Počet závodů: 1

Majetkové podíly v organizacích

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

www.vumo.cz

BETON – Technologie, Konstrukce, Sanace

www.betontks.cz