Základní informace

Adresa
Svaz výrobců cementu ČR
K Cementárně 1261
153 00 Praha 5 – Radotín
Tel.
+420 257 811 797
Tel./Fax
+420 257 811 798
E-mail
svcement@svcement.cz
WWW
www.svcement.cz
IČO
70958696
DIČ
CZ70958696
Statut
zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku
duben 2002
Právní forma
Zájmové sdružení právnických osob zapsané pod spisovou značkou L 58617 vedenou u Městského soudu v Praze.

Účel svazu

 • Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR.
 • Svaz je právnickou osobou s právy, povinnostmi a působností, jak jsou pro svaz, jeho orgány a členy v souladu s právními předpisy vymezeny příslušnou smlouvou a stanovami.
 • Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.
 • Účelem sdružení je dále prosazování společných a individuálních zájmů členů svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů.

Předmět činnosti svazu

 • Ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, ekologické a organizační.
 • Řešení společných technických, technologických a sociálních problémů.
 • Řešení problematiky životního prostředí.
 • Podpora vědy a techniky, včetně aplikace výzkumu a vývoje a při technické normalizaci.
 • Zabezpečení odborných posudků a poradenství v oboru.
 • Pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi.
 • Příprava a zpracování souhrných informací včetně ekologických.
 • Sledování a prosazování společných zájmů v oblasti zahraničních kontaktů.
 • Vytváření podmínek pro zlepšování služeb pro stavebnictví, průmysl i zemědělství.
 • Zajišťování činnosti sekretariátu svazu.
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
 • Činnost technických poradců v oblasti výroby stavebních hmot a stavebnictví.
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.