Vápno, cement, ekologie - 2007

Fotografie z konference

Přednášky a dokumenty

MUDr. František Kožíšek, CSc., RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc.
Problematika styku silikátových stavebních materiálů s pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě
Ing. Halina Szklorzová, RNDr. Theodor Staněk
Vlastnosti směsí portlandského a hlinitanového cementu
Ing. Jan Gemrich
Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 – 2007
Ing. Jiří Jungmann
Stanovení obsahu biomasy v palivech
Bc. Jaroslav Suchý
Emisní obchodování v České republice: Novinky z projednávání Národního alokačního plánu II aneb co s povolenkou
Přednáška NAP II [0,26 MB, pdf]
Prezentace NAP II [4,71 MB, ppt]
Bc. Kurt Dědič
Právní úprava požadavků na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší a výhled do budoucna
Přednáška Paliva [0,11 MB, pdf]
Prezentace Paliva [0,19 MB, ppt]
Ing. Martina Minaříková Ph.D., Ing. Lukáš Peřka
Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007
Ing. Miloš Cikrt
Mezní možnosti snižování CO2
Ing. Petr Zlámal, prof. Ing. Marcela Fridrichová CSc., Ing. Karel Kalivoda
Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu
Ing. Šárka Klimešová
REACH – nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků
Přednáška REACH [0,15 MB, pdf]
Prezentace REACH [0,19 MB, ppt]
Ing. Tomáš Táborský
Dolomitické vápno a stabilizace popílků
Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová
Klasifikace vápenců pro použití v průmyslu