Základní navigace:


Vítáme Vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Czech Cement Association
organizing the Symposium Concrete Roads 2014
joins in to all-european The Concrete Iniciative

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
12. mezinárodní konference Betonové vozovky 2014
 

Aktuality

 • Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014

  Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. společně s EUPAVE (European Concrete Paving Association) organizuje v Praze, v hotelu Clarion ve dnech 23. – 26. 9. 2014 12. Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014 (12th International Sympozium on Concrete Roads 2014).

  Hlavní témata sympozia jsou následující:

  • Trvanlivé vozovky
  • Řešení pro městské oblasti
  • Navrhování a provádění
  • Údržba a rekonstrukce

  Záměrem sympozia je vytvořit platformu pro diskuse o nových poznatcích z teorie i navrhování v oblasti betonového dopravního stavitelství.

  Součástí této akce bude i doprovodná výstava, jejímž smyslem bude představit nové technologie, materiály, výrobky i služby organizací, které působí v oboru betonových vozovek a mají vazbu na témata sympozia. Bližší informace lze naleznete na: www.concreteroads2014.org

  Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014
   
 • Studentská architektonická soutěž Betonový dům a byt 2014

  Svaz výrobců cementu ČR a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. spolu s Fakultou stavební VŠB TU Ostrava vyhlašují studentskou architektonickou soutěž Betonový dům a byt 2014.

  Účelem soutěže je zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční, funkční nebo estetický, případně v možných kombinacích.

  Soutěž bude koncipována ve dvou tematických okruzích:

  • 1. Stavba startovního (sociálního) bydlení
   Nízkopodlažní bytová výstavba s malometrážními byty (do vel. 2+1).
  • 2. Malá komunální stavba
   Nízkopodlažní stavba veřejného charakteru a malého rozsahu, která by mohla vhodně doplňovat potřeby obcí a měst.

  Cílem soutěže je představit beton jako zásadní materiál, který je možno použít v řešení startovní bytové situace a malých komunálních staveb.

  Poster Betonový dům a byt 2014
  Soutěžní podmínky Betonový dům a byt 2014

   
 • CemTech 2013 v Praze

  International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference CemTech Europe. Historicky první CemTech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech 29.9. – 2.10. 2013 s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii Lafarge Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze – Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích Lafarge Cement, a.s.

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Prazeu

  Konference CemTech 2013 v Praze

   
 • Architektonická soutěž Beton a architektura 2013


  Katalog soutěže Beton a architektura 2013 [2.72 MB, PDF]

  Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně uspořádali druhý ročník studentské architektonické soutěže BETON a ARCHITEKTURA. Letošní soutěž navazovala na předchozí ročník, který se uskutečnil v roce 2011. Cílem bylo představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. Po zkušenostech z roku 2011, kdy se v průběhu příprav, vlastní soutěže i navazujících akcí podařilo navázat neformální spolupráci mezi SVC ČR a VUM Praha na jedné straně a fakultou na straně druhé, zaangažovat její pedagogické pracovníky a oslovit studenty bakalářského i magisterského studia, byl letošní ročník příjemným pokračováním této spolupráce.

  Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem padlo přirozené rozhodnutí ve spolupráci i nadále pokračovat. Předmět soutěže byl pro letošní rok navíc rozšířen na dvě kategorie:

  • a) Architektura – volné téma (bez udání typologické kategorie – bytové i nebytové objekty, technické stavby atd.)
  • b) Mobiliář a drobná městská architektura

  V rámci soutěže bylo odevzdáno 37 prací v kategorii Architektura – volné téma a 7 prací v kategorii Mobiliář a drobná městská architektura. Tyto práce kromě drobné městské architektury obsáhly širokou typologickou řadu od zdánlivě jednoduchých staveb přes rodinné domy až po kompozičně a provozně složité objekty umístěné do centrálních částí měst. Novinkou letošního ročníku bylo u některých studentů i doplnění soutěžních návrhů o modely vyrobené ze skutečného betonu.

  Sedmičlenná odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše po několikakolovém hodnocení konečně vyhlásila výsledky. V kategorii Architektura zvítězila Kateřina Krkošková s projektem Laborartory Brno, byla přidělena 2. i 3. cena a rovněž byly uděleny 3 odměny. V kategorii Drobná architektura nebyla 1. cena udělena, 2. cenu získal projekt Urban sofa od kolektivu autorů N. Obršál, J. Matoušek a L. Kvaššay. Přidělena byla rovněž 3. cena a jeden již realizovaný návrh obdržel odměnu.

  Svaz výrobců cementu ČR hodnotí celou akci jako velmi pozitivní a výsostně si považuje spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, včetně hodnotící odborné poroty a těší se na další ročník v roce 2015. Zvláštní poděkování si zaslouží děkan fakulty doc. Ing. Josef Chybík, CSc., který pomohl soutěž zorganizovat i zaštítit po odborné stránce.

  (zveřejněno 11.9.2013)

  Technologická a environmentální prezentace na SVC ČR

  Kateřina Krkošková
  LaborArtory I.
  1.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Prohlídka závodu Radotín a.s. Českomoravský cement

  Veronika Hudečková
  Betonový dům s terasami
  2.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Daniel Struhařík
  Vodojem s vyhlídkou
  3.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Mária Mušková
  Vyhliadka nad útesom
  Zvýšená odměna v kategorii „Architektura
  – Volné téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Marie Brabcová
  LaborArtory II.
  Odměna v kategorii
  „Architektura – Volné téma“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Iveta Kokolia Křížová
  LaborArtory III.
  Odměna v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Norbert Obršál, Jaroslav Matoušek,
  Lukáš Kvaššay
  Urban Sofa
  2.cena v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Tomáš Chuděj
  Plávajúcí betónový bazén
  3.cena v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Ondřej Bělica
  Dík
  Odměna v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

   

 

S radostí vyrobil manGoweb [webdesign]