Základní navigace:


Vítáme Vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
12. mezinárodní konference Betonové vozovky 2014
 

Aktuality

 • Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014

  Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. společně se Svazem výrobců cementu ČR a EUPAVE (European Concrete Paving Association) pořádal ve dnech 23. -26. září 2014 v Praze v hotel Clarion mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014 (12th International Sympozium on Concrete Roads 2014). Sympozia se zúčastnilo 416 odborníků z 39 zemí celého světa. Sympozium se konalo pod záštitou ministra Mládka z MPO ČR i záštitou premiéra Sobotky.

  Jednání konference se zabývalo čtyřmi hlavními tematickými okruhy:

  1. Trvanlivé vozovky
  2. Řešení pro městské oblasti
  3. Navrhování a provádění
  4. Údržba a rekonstrukce

  V nabitém programu běžícím paralelně ve třech sálech bylo postupně v šestnácti sekcích předneseno 97 odborných příspěvků. Se všemi úvodními a generálními vystoupeními to bylo více než sto přednášek.

  Záměrem sympozia bylo vytvořit platformu pro diskuse o nových poznatcích z teorie i navrhování v oblasti betonového dopravního stavitelství, což se vrchovatě naplnilo. Přednášející informovali posluchače o mnoha aspektech navrhování, realizace, užívání a údržby cementobetonových vozovek, diskutovalo se o nových poznatcích z vývoje a výzkumu. Velká pozornost byla věnována také dopadům výstavby betonových vozovek na životní prostředí a také stárnutí povrchu vozovek působením různých prostředí.

  Součástí programu sympozia byla i doprovodná výstava a odborné exkurze. Zájemci z řad účastníků konference si mohli vybrat mezi návštěvou pražských kolektorů v centru města, prohlídkou stanic na nově budovaném úseku metra A nebo exkurzí po jihozápadním úseku Pražského silničního okruhu.

  Fotografie dokumentující atmosféru třídenního odborného fóra o betonových vozovkách si můžete prohlédnout zde.

  Příští sympozium Concrete Roads se bude konat v roce 2018 v Německu v Kolíně nad Rýnem.

   
 • Studentská architektonická soutěž Betonový dům a byt 2014

  Svaz výrobců cementu ČR a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. spolu s Fakultou stavební VŠB TU Ostrava vyhlásili v lednu roku 2014 studentskou architektonickou soutěž Betonový dům a byt 2014.

  Účelem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu, v němž měl být plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční, funkční nebo estetický, případně v možných kombinacích.

  Soutěž byla koncipována ve dvou tematických okruzích:

  • 1. Stavba startovního (sociálního) bydlení
  • 2. Malá komunální stavba

  Dne 18. září 2014 se sešla v Ostravě porota pod vedením zvoleného předsedy ing. arch. Davida Kotka a posoudila předložené návrhy. Do soutěže bylo přihlášeno 9 soutěžních návrhů. Tři návrhy porota vyřadila pro nesplnění soutěžních podmínek.

  V kategorii „Stavba startovního (sociálního) bydlení“ byla udělena jedna cena bez určení pořadí p. Petře Filipovské za návrh polyfunkčního domu.

  V kategorii „Malá komunální stavba“ byly uděleny dvě ceny – 2. místo p. Pavle Frankové za návrh Galerie na zřícenině hradu Vikštejn a 3. místo p. Martině Mlčochové za Mementorium Ostrava.

  Původně vyloučený návrh Kaple studenta Romana Osiky porota ocenila zvláštní odměnou z důvodu použití betonu v jeho pravé podstatě, jak technologicky, tak architektonicky.

  Všechny oceněné i přihlášené práce budou představeny na vernisáži výstavy, která proběhne 24. listopadu 2014 na katedře architektury FaSt VŠB-TU v Ostravě.

   
 • Zajímavá výstava o osudech paneláků

  V září 2014 byla zahájena výstava Příběh paneláku ve Středočeském kraji. Výstavu si do listopadu 2014 můžete prohlédnout na Kladně, v ulici Cyrila Boudy, před Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií. Výstava je umístěna přímo na ulici a tedy přístupna 24 hodin denně. Kladenská výstava je první ze série regionálních prezentací ve třinácti krajských městech ČR, které proběhnou v letech 2014 - 2016. Nejbližší výstavy se uskuteční v Pardubickém a Hradeckém kraji. Celý projekt bude zakončen tříměsíční výstavou v Praze v roce 2017.

  Výstavy jsou výsledkem práce na pětiletém projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, více na www.panelaci.cz. Projekt podpořený Ministerstvem kultury realizuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Na projektu spolupracoval i Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a Svaz výrobců cementu ČR.

   

 

S radostí vyrobil manGoweb [webdesign]