Základní navigace:


Vítáme Vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
12. mezinárodní konference Betonové vozovky 2014
 

Aktuality

 • Studentská architektonická soutěž Betonový dům a byt 2014

  Svaz výrobců cementu ČR a Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. spolu s Fakultou stavební VŠB TU Ostrava vyhlašují studentskou architektonickou soutěž Betonový dům a byt 2014.

  Účelem soutěže je zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční, funkční nebo estetický, případně v možných kombinacích.

  Soutěž bude koncipována ve dvou tematických okruzích:

  • 1. Stavba startovního (sociálního) bydlení
   Nízkopodlažní bytová výstavba s malometrážními byty (do vel. 2+1).
  • 2. Malá komunální stavba
   Nízkopodlažní stavba veřejného charakteru a malého rozsahu, která by mohla vhodně doplňovat potřeby obcí a měst.

  Cílem soutěže je představit beton jako zásadní materiál, který je možno použít v řešení startovní bytové situace a malých komunálních staveb.

  Poster Betonový dům a byt 2014
  Soutěžní podmínky Betonový dům a byt 2014

   
 • Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014

  Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. společně s EUPAVE (European Concrete Paving Association) organizuje v Praze, v hotelu Clarion ve dnech 23. – 26. 9. 2014 12. Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014 (12th International Sympozium on Concrete Roads 2014).

  Hlavní témata sympozia jsou následující:

  • Trvanlivé vozovky
  • Řešení pro městské oblasti
  • Navrhování a provádění
  • Údržba a rekonstrukce

  Záměrem sympozia je vytvořit platformu pro diskuse o nových poznatcích z teorie i navrhování v oblasti betonového dopravního stavitelství.

  Součástí této akce bude i doprovodná výstava, jejímž smyslem bude představit nové technologie, materiály, výrobky i služby organizací, které působí v oboru betonových vozovek a mají vazbu na témata sympozia. Bližší informace lze naleznete na: www.concreteroads2014.org

  Mezinárodní sympozium Betonové vozovky 2014
   
 • CemTech 2013 v Praze

  International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference CemTech Europe. Historicky první CemTech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech 29.9. – 2.10. 2013 s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii Lafarge Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze – Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích Lafarge Cement, a.s.

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Praze

  Konference CemTech 2013 v Prazeu

  Konference CemTech 2013 v Praze

   
 • Architektonická soutěž Beton a architektura 2013


  Katalog soutěže Beton a architektura 2013 [2.72 MB, PDF]

  Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně uspořádali druhý ročník studentské architektonické soutěže BETON a ARCHITEKTURA. Letošní soutěž navazovala na předchozí ročník, který se uskutečnil v roce 2011. Cílem bylo představit beton jako vhodný materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. Po zkušenostech z roku 2011, kdy se v průběhu příprav, vlastní soutěže i navazujících akcí podařilo navázat neformální spolupráci mezi SVC ČR a VUM Praha na jedné straně a fakultou na straně druhé, zaangažovat její pedagogické pracovníky a oslovit studenty bakalářského i magisterského studia, byl letošní ročník příjemným pokračováním této spolupráce.

  Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem padlo přirozené rozhodnutí ve spolupráci i nadále pokračovat. Předmět soutěže byl pro letošní rok navíc rozšířen na dvě kategorie:

  • a) Architektura – volné téma (bez udání typologické kategorie – bytové i nebytové objekty, technické stavby atd.)
  • b) Mobiliář a drobná městská architektura

  V rámci soutěže bylo odevzdáno 37 prací v kategorii Architektura – volné téma a 7 prací v kategorii Mobiliář a drobná městská architektura. Tyto práce kromě drobné městské architektury obsáhly širokou typologickou řadu od zdánlivě jednoduchých staveb přes rodinné domy až po kompozičně a provozně složité objekty umístěné do centrálních částí měst. Novinkou letošního ročníku bylo u některých studentů i doplnění soutěžních návrhů o modely vyrobené ze skutečného betonu.

  Sedmičlenná odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše po několikakolovém hodnocení konečně vyhlásila výsledky. V kategorii Architektura zvítězila Kateřina Krkošková s projektem Laborartory Brno, byla přidělena 2. i 3. cena a rovněž byly uděleny 3 odměny. V kategorii Drobná architektura nebyla 1. cena udělena, 2. cenu získal projekt Urban sofa od kolektivu autorů N. Obršál, J. Matoušek a L. Kvaššay. Přidělena byla rovněž 3. cena a jeden již realizovaný návrh obdržel odměnu.

  Svaz výrobců cementu ČR hodnotí celou akci jako velmi pozitivní a výsostně si považuje spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, včetně hodnotící odborné poroty a těší se na další ročník v roce 2015. Zvláštní poděkování si zaslouží děkan fakulty doc. Ing. Josef Chybík, CSc., který pomohl soutěž zorganizovat i zaštítit po odborné stránce.

  (zveřejněno 11.9.2013)

  Technologická a environmentální prezentace na SVC ČR

  Kateřina Krkošková
  LaborArtory I.
  1.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Prohlídka závodu Radotín a.s. Českomoravský cement

  Veronika Hudečková
  Betonový dům s terasami
  2.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Daniel Struhařík
  Vodojem s vyhlídkou
  3.cena v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Mária Mušková
  Vyhliadka nad útesom
  Zvýšená odměna v kategorii „Architektura
  – Volné téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Marie Brabcová
  LaborArtory II.
  Odměna v kategorii
  „Architektura – Volné téma“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Iveta Kokolia Křížová
  LaborArtory III.
  Odměna v kategorii „Architektura – Volné
  téma“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Norbert Obršál, Jaroslav Matoušek,
  Lukáš Kvaššay
  Urban Sofa
  2.cena v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

  Závěrečné hodnocení české části projektu

  Tomáš Chuděj
  Plávajúcí betónový bazén
  3.cena v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

  Příprava a dávkování alternativních paliv v závodě Čížkovice a.s. Lafarge Cement

  Ondřej Bělica
  Dík
  Odměna v kategorii „Mobiliář a drobná
  městská architektura“

   

 

S radostí vyrobil manGoweb [webdesign]