Základní navigace:


Vítáme Vás

Svaz výrobců cementu sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu. Přispívá k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

The Concrete Initiative wishes to engage with stakeholders on the issue of sustainable construction, and in particular the barriers and solutions to harness its multiple benefits. The project is led by CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation of Precast Concrete) and ERMCO (the European Ready-Mixed Concrete Organisation). It examines the economic, social and environmental implications of sustainable construction and the need for a balanced approach among these three pillars. It shows how the construction industry, including concrete, can help find solutions to Europe’s challenges. This means increasing understanding of the significant role of concrete in all three areas of sustainable construction.

 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
 • Svaz výrobců cementu ČR
Prohlášení pro justice
 

Aktuality

 •  
 • Využívání alternativních paliv v cementárnách snižuje celkové emise ze spalování

  alt

  Cementárny v České republice mají značné zkušenosti s využíváním alternativních paliv při výpalu slinku. V tomto procesu se jedná současně o energetické i materiálové využití, aktuálně nazývané „co-processing“, ve kterém nespalitelná část je trvale zabudována do pevných roztoků slínkových minerálů a konečného produktu cementu. Stanovené emisní limity cementárny splňují se značnou rezervou. Článek autorů Ing. Jungmanna a Ing. Gemricha uveřejněný v periodiku Odpadové fórum v dubnu 2015 informuje o aktuálním vývoji v této oblasti.  alt alt

  Rok 2015 přináší další změny v oblasti standardizace betonu. V článku autorů Ing. Števuly a Ing. Veselého jsou popsány novinky, které zavádí ČSN EN 206 oproti ČSN EN 206-1, a dále zmíněny související a navazující technické a legislativní dokumenty a uvedena rekapitulace a výhled do budoucnosti technických norem o výrobě a specifikaci betonu.

  Příměsím do betonu se věnuje příspěvek prof. Hely pojednávající jak o jejich rozdělení dle EN 206, ale i o jejich hydraulických vlastnostech a možnostech doplnění jemných podílů směsi plniva.

  Oba články byly uveřejněny v dubnovém čísle 2015 periodika Beton – Technologie, Konstrukce, Sanace.

   

 

S radostí vyrobil manGoweb [webdesign]